Geo CROP
( Homepage Produktinfo CROP Geo CROP )

Uw bedrijf grafisch in beeld

GeoCROP is de nieuwe geografische (GIS) module binnen het CROP programma. U kunt uw bedrijf, kavels en percelen intekenen op de achtergrond van een meegeleverde topografische kaart. Doordat de percelen gekoppeld zijn aan de in CROP vastgelegde teeltregistratie, kunt u vanuit de kaart voor elk punt direct de bijbehorende perceelsinformatie opvragen, inclusief de historie (gewasrotatie). GeoCROP biedt allerlei handige functies voor het opmeten van afstanden/oppervlakten en het uitzetten en nauwkeurig intekenen van percelen.

Bedrijf in beeld

Met GeoCROP krijgt u een geavanceerde uitbreiding van het CROP programma. Nauwkeurig en overzichtelijk wordt het hele bedrijf grafisch in beeld gebracht. Behalve percelen kunnen naar wens allerlei andere geografische elementen worden ingetekend, b.v. kavelpaden, drains, leidingen, structuurplekken, onkruidplekken. Op de m2 nauwkeurig kunnen deze ingetekend worden, zodat ze later altijd exact zijn terug te vinden.

Achtergrondkaart

GeoCROP wordt geleverd met als achtergrond de TOP-10 kaart van de Topografische Dienst. Dit is de meest nauwkeurige kaart die beschikbaar is voor dit soort geografische toepassingen. Tegen een geringe éénmalige investering ontvangt u het stuk van de landelijke kaart waarop zich het bedrijf bevindt. Het betreft duidelijke kaarten waarin gekleurd bebouwing, wegen, sloten e.d. staan aangegeven. Het eigen bedrijf is direkt herkenbaar en de kavels/percelen kunnen gemakkelijk worden ingetekend. Dezelfde kaarten vormen de basis voor de kaarten van Dienst Regelingen en laten dezelfde coördinaten zien.
 
 

Gewasrotatie

Binnen CROP bepaalt u zelf hoe gedetailleerd de teeltregistratie wordt gedaan. Dat geldt ook voor GeoCROP. U kunt volstaan met alleen de hele percelen, maar u kunt ook verder gaan door binnen percelen in detail alle rassen/cultivars/plantingen in te tekenen. Het maakt dus niet uit hoe het teeltplan van jaar tot jaar wordt ingevuld, per locatie (per m2) kan GeoCROP laten zien wat de bijbehorende teeltgegevens zijn van zowel het lopende jaar als van alle voorgaande jaren. U heeft dus altijd exact de historie en vruchtwisseling in beeld. Standaard zijn de percelen ingekleurd naar het geteelde gewas, maar u kunt ook de bedrijfskaart bekijken waarbij is ingekleurd naar allerlei andere eigenschappen (b.v. grondsoort, bemestingstoestand, organische stof, middelengebruik, meststoffengebruik).
 
Prijslijst CROP