Gewis
( Gewis )

Optimale inzet van gewasbeschermingsmiddelen 

Betrouwbare bestrijding door het juiste spuittijdstip

Doseringsverlagingen

Voorkomen gewasschade

Keuze van het juiste middel

Gericht inzetten hulpstoffen

Meer inzicht in de werking van middelen

 
Gewis helpt bij het efficiŽnter gebruiken van bestrijdingsmiddelen door het optimale spuittijdstip ťn de benodigde dosering te adviseren. Het effect van een bespuiting hangt sterk af van de omstandigheden (weer, plant, bodem) in de periode vůůr, tijdens en na het spuiten. Wat de ideale omstandigheden voor een bespuiting zijn, wordt bepaald door allerlei specifieke eigenschappen van het middel: soort middel, werkingsmechanisme, werkzame stof, formulering etc.. Het Gewis programma heeft een databank waarin alle eigenschappen van de bestrijdingsmiddelen zijn opgeslagen.

Als u een bepaalde bespuiting denkt te gaan uitvoeren, kiest u het betreffende middel uit de lijst. Het programma bepaalt dan welke "processen" van belang zijn wil dat middel goed kunnen werken. Bij processen moet gedacht worden aan zaken als: waslaag-ontwikkeling, hechting, opname, transport via wortels etc.. Op basis van de weersgegevens wordt uitgerekend hoe goed die processen verlopen, en dus hoe effectief de bespuiting zal zijn. Het relatieve effect van de bespuiting wordt per uur in een grafiek weergegeven van 2 dagen terug tot 2 dagen vooruit. Het is dus zaak de bespuitingen te plannen op een moment dat het voorspelde effect maximaal is.

Gewasbescherming is een grote kostenpost op het bedrijf. Gewis helpt u het rendement op peil te houden door het kritisch en efficiŽnt inzetten van middelen!
 
Prijslijst CROP