ISOBus
( ISOBus )

Koppeling tussen CROP en uw werktuigen

ISOBus is de gestandaardiseerde koppeling van elektronica tussen werktuigen en trekkers. Hierdoor kunt u een werktuig van het ene merk aansluiten op de boordcomputer van een ander merk. Steeds meer werktuigen en trekkers voldoen aan deze standaard.
ISOBus is k de nieuwe koppeling tussen managementsystemen en boordcomputers. Hiermee kunt u vanuit CROP met alle boordcomputers, die aan deze standaard voldoen, gegevens uitwisselen. Zo kunt u geplande werkzaamheden vanuit CROP overzetten naar de boordcomputer. Als het werk uitgevoerd is kunt u de gegevens van de boordcomputer weer terug inlezen in CROP. De hoeveelheid gebruikte middelen en meststoffen worden dan automatisch correct geregistreerd in CROP.
 
 
 
 
 
Voordelen
  • De mogelijkheid om vooraf in CROP geplande bewerkingen (taken) aan te maken en over te zetten naar de boordcomputer.
  • Deze bewerkingen (incl middel/meststof en dosering) zijn op de boordcomputer te bekijken en te wijzigen.
  • De gewenste dosering wordt automatisch op het werktuig ingesteld.
  • Uitgevoerde bewerkingen worden automatisch geregistreerd in CROP, inclusief de uitvoerder en de totale gebruikte hoeveelheid meststof of middel.
  • Pleksgewijs variabel doseren aan de hand van een toepassingskaart.
  • Exacte vastleggen waar welke dosering toegediend is.
Taken

Werkzaamheden die in CROP de status planning hebben (ook wel taken genoemd) kunt u met een geheugenkaartje of USB-stick overzetten naar de boordcomputer. Op het display van de trekker ziet u dan de lijst met geplande werkzaamheden. Door een taak te starten zal het werktuig zich automatisch op de gewenste dosering instellen.

Als u met een bewerking gestart bent, dan zal de boordcomputer de gebruikte dosering en de totaal verbruikte producthoeveelheid registreren. Deze gegevens worden op het geheugenkaartje geschreven en kunt u weer terug inlezen in CROP. Uw teeltregistratie is dan zonder extra handelingen weer helemaal actueel.

Toepassingskaarten

In de ISOBus module kunt u op een eenvoudige wijze zelf toepassingskaarten maken. In deze kaarten kunt u exact aangeven welke dosering van gewasbeschermingsmiddel of meststof u op welk deel van het perceel wilt toedienen. B.v. om gewasschade te voorkomen kunt u de dosering van bodemherbiciden aanpassen aan de zwaarte van de grond (lagere dosering op de lichtere delen van het perceel). Ook kunt u de delen van het perceel met structuurschade een lagere stikstof bemesting geven dan de rest van het perceel.

Bij het maken van deze toepassingskaarten kunt u onder meer gebruik maken van:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze dealer in uw regio of direct met Opticrop