AgroVision BV
Wilmersdorf 50
7327 AC Apeldoorn
Telefoon:0317 - 460 075
E-mail:info@agrovision.nl
internet:www.opticrop.nl

ISOBus

Koppeling tussen CROP en uw werktuigen

ISOBus is de gestandaardiseerde koppeling van elektronica tussen werktuigen en trekkers. Hierdoor kunt u een werktuig van het ene merk aansluiten op de boordcomputer van een ander merk. Steeds meer werktuigen en trekkers voldoen aan deze standaard.
ISOBus is k de nieuwe koppeling tussen managementsystemen en boordcomputers. Hiermee kunt u vanuit CROP met alle boordcomputers, die aan deze standaard voldoen, gegevens uitwisselen. Zo kunt u geplande werkzaamheden vanuit CROP overzetten naar de boordcomputer. Als het werk uitgevoerd is kunt u de gegevens van de boordcomputer weer terug inlezen in CROP. De hoeveelheid gebruikte middelen en meststoffen worden dan automatisch correct geregistreerd in CROP.
 
 
 
 
 
Voordelen
Taken

Werkzaamheden die in CROP de status planning hebben (ook wel taken genoemd) kunt u met een geheugenkaartje of USB-stick overzetten naar de boordcomputer. Op het display van de trekker ziet u dan de lijst met geplande werkzaamheden. Door een taak te starten zal het werktuig zich automatisch op de gewenste dosering instellen.

Als u met een bewerking gestart bent, dan zal de boordcomputer de gebruikte dosering en de totaal verbruikte producthoeveelheid registreren. Deze gegevens worden op het geheugenkaartje geschreven en kunt u weer terug inlezen in CROP. Uw teeltregistratie is dan zonder extra handelingen weer helemaal actueel.

Toepassingskaarten

In de ISOBus module kunt u op een eenvoudige wijze zelf toepassingskaarten maken. In deze kaarten kunt u exact aangeven welke dosering van gewasbeschermingsmiddel of meststof u op welk deel van het perceel wilt toedienen. B.v. om gewasschade te voorkomen kunt u de dosering van bodemherbiciden aanpassen aan de zwaarte van de grond (lagere dosering op de lichtere delen van het perceel). Ook kunt u de delen van het perceel met structuurschade een lagere stikstof bemesting geven dan de rest van het perceel.

Bij het maken van deze toepassingskaarten kunt u onder meer gebruik maken van:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze dealer in uw regio of direct met Opticrop